هنگامی که ازدور درختی استفاده میکنیم باعث میشود تا از تجمع زباله در چاله های اطراف آن جلوگیری شود. همچنین باغچه ای که دور درخت است در اختیار عابرین برای تردد قرار میگیرد. و به علت مقاومت بالا و استحکام بی نظیر آن نگرانی برای عبور عابرین یا حتی موتور سیکلت وجود ندارد.

شناسه محصول: 2014 دسته: ,