دیوار پیش ساخته بتنی از جدیدترین مصالح بوده که مهمترین برتری آن نسبت به دیگر سازه‌های مناسب برای دیوار چینی سرعت بخشی به روند ساخت و ساز است. این محصول دارای انواع و اقسام مختلفی بوده که می‌توان آن‌ها را به صورت پنل‌بندی شده بر روی زمین یا انواع سازه‌ها مورد استفاده قرار داد.