مقرنس

مقرنس کاری یک عنصر مهم در معماری اسلامی است که برای تزئین بناهای ایرانی مخصوصا مکانهای مقدس و مقبره ها استفاده میشود

مقرنس شباهت بسیاری به لانه زنبور دارد و رکن اصلی ساختن گنبدها به شمار میرود