نرده چوبی

مختص طرفداران چوب و طرحهای چوبی، این نرده ها ظاهری شبیه به چوب اما عمر و مقاومت بتنی دارند