• سوپر اسلب مشبک

  • یک نمای مدرن و پوشاننده وسیع

  • یک دکور ایده‌آل برای دیوارهای قطع کننده داخلی و نمای خارجی

  • مقاوم در مقابل شرایط جوی سرد و گرم یا اقلیم های خشک و مرطوب