در این بخش می‌توانید تمام محصولات بتنی تولیدی شرکت تسا سنگ را در زمینه سمنت پلاست و GRC مشاهده نمایید.

پله و صراحی، قرنیز، کتیبه

تایل اکسپوز 120×35

پله و صراحی، قرنیز، کتیبه

سنگ پله ساده 120×35