پنل های بتن اکسپوز کف همانند دیگر محصولات بتن اکسپوز، مقاوم در برابر سرمای شدید، فشار و تردد بوده و همچنین محدودیتی در انتخاب رنگ ندارد به همین دلیل پاسخگوی سلیقه های مختلف است