• سوپر اسلب کلاسیک

  • یک نمای مدرن و پوشاننده وسیع

  • مقاوم در مقابل شرایط جوی سرد و گرم یا اقلیم های خشک و مرطوب