گلدان کسری

گلدان کسری یک

گلدان «کسری یک» از جمله تولیدات منحصر به فرد شرکت در زمینه مبلمان شهری و فلاورباکس‌ها که نکات خاصی در طراحی آن مورد توجه قرار گرفت:

  1. قابلیت حمل آسان که به همین منظور بصورت سگمنت و پازلی طراحی گشت که قابلیت جدا بودن هر قسمت وجود داشته باشد و برای حمل و نصب نیاز به تجهیزات خاصی نباشد. و با استفاده از نیروی انسانی قابلیت حمل و استقرار به محل مورد نظر را داشته باشد.

  2. فرم پذیری معماری ایرانی و استفاده از این نوع معماری در محصول گلدان کسری باعث گشت تا نامگذاری این محصول برگرفته از بنای تاریخی طاق کسری باشد. و علت آن استفاده از نوع قوس به کار رفته در گلدان کسری که پیاده سازی همان قوس استفاده شده در معماری طاق کسری می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.